PICTURE GALLERY


Për të përftuar foto me rezolucion të lartë, klikoni në foto (10,6 Mb). © Edvina Meta 2012


Për të përftuar foto me rezolucion të lartë, klikoni në foto (10,1 Mb). © Edvina Meta 2012

Për të përftuar foto me rezolucion të lartë, klikoni në foto (10,7 Mb). © Edvina Meta 2012

Për të përftuar foto me rezolucion të lartë, klikoni në foto (12,1 Mb). © Edvina Meta 2012

Për të përftuar foto me rezolucion të lartë, klikoni në foto (10,5 Mb). © Edvina Meta 2012

Për të përftuar foto me rezolucion të lartë, klikoni në foto (12,1 Mb). © Edvina Meta 2012

Për të përftuar foto me rezolucion të lartë, klikoni në foto (11,2 Mb)(m), dhe (9 Mb) (d). © Edvina Meta 2012

Për të përftuar foto me rezolucion të lartë, klikoni në foto (12,5 Mb). © Edvina Meta 2012
Flutura Açka (2003)
Për të përftuar foto me rezolucion të lartë, klikoni në foto (249 kB).
(Kujdes: Fotoja me rezolucion të lartë është CMYK, ndaj është e padukshme në web browser)
Flutura Açka (2003)
Për të përftuar foto me rezolucion të lartë, klikoni në foto (285 kB).
(Kujdes: Fotoja ame rezolucion të lartë është CMYK, ndaj është e padukshme në web browser)

Flutura Açka (2003)
Për të përftuar foto me rezolucion të lartë, klikoni në foto (205 kB).
(Kujdes: Fotoja ame rezolucion të lartë është CMYK, ndaj është e padukshme në web browser)

Flutura Açka (2003)
Për të përftuar foto me rezolucion të lartë, klikoni në foto (142 kB).
(Kujdes: Fotoja ame rezolucion të lartë është CMYK, ndaj është e padukshme në web browser)

Flutura Açka (2003)
Për të përftuar foto me rezolucion të lartë, klikoni në foto (286 kB).
(Kujdes: Fotoja me rezolucion të lartë është CMYK, ndaj është e padukshme në web browser)


Për të përftuar foto me rezolucion të lartë, klikoni në foto (8,6 Mb)
©
Geljant Kaleci.


Me Robert Elsie (Germany 2003)

Flutura Açka, janar 2007
© Jeanine Prins

 © Jerin van den Brink

Flutura Açka, 2007
© Herman Zonderland


Flutura Açka, Theth shtator 2007
© Herman Zonderland

Flutura Açka, 2007
© Herman Zonderland

Për të përftuar foto me rezolucion të lartë, klikoni në foto (10,1 Mb)


© Jerin van den Brink